Noterde Araç Satışına Engel Durumlar
17 Nisan 2024

Noterde Araç Satışına Engel Durumlar

İkinci el otomobil alım-satım işlemlerinin noterlikte tamamlanmasına neden olan bazı durumlar bulunmaktadır. Bu eksiklikler tamamlanmadan aracın satışının gerçekleştirilmesi mümkün olmamaktadır. Bunların farkında olunmaması sebebiyle birçok satış işlemi sekteye uğruyor veya tamamen iptal oluyor. Dolayısıyla bu eksikliklerin bilinmesi ve noterlik sürecine geçmeden önce tamamlanması oldukça önemlidir.

Araç Satışını Engelleyen Durumlar

Otomobil satış işlemleri için alıcı ve satıcı tüm konularda uzlaştıktan sonra devir işlemlerinin başlatılması ve ruhsat değişikliğinin yapılması için noterlik huzurunda araç satışı yapılmaktadır. Bu sürece başlamadan önce noterler bazı sorgulamalar yapmaktadır. Bu sorgulardan herhangi bir tanesinde satışa engel bir durum varsa noter işlemlere devam etmemektedir ve engelin kaldırılmasını talep etmektedir.

Noterde araç satışına engel olan durumlar:

-Alıcının/satıcının veya vekillerinin kimlik bilgilerinde eksik veya hatalı herhangi bir durum olması
-Aracın güncel dönem ya da geçmiş döneme ait MTV(motorlu taşıtlar vergisi) borcunun olması
-Aracı satan şahısa ait herhangi bir vergi borcunun olması
-Plakaya ait herhangi bir trafik cezasının olması
-Aracın üzerinde haciz, şer, ipotek vb. nedenlerle hak mahrumiyetinin bulunması
-Araç muayene tarihinin geçmiş olması
-OGS/HGS borçlarının bulunması
-Zorunlu trafik sigortasının olmaması satışa engel teşkil eder.