KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

          İnternet sitemizi(bundan sonra kısaca ‘SİTE’ olarak nitelendirilecektir) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı şartları okuyunuz. Bu Sitede sunulan hizmetlerden yararlanan veya herhangi bir şekilde erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesini kabul etmiş sayılmaktadır. Ayrıca ilan girişinde bulunan üye, ilan verme kurallarına ve üyelik sözleşmesinde belirtilen kurallara uymayı, kanun ve yönetmelikler başta olmak üzere mevzuat gereği tüketiciyi aldatma ihtimali taşıyan açıklamalara ilanda yer vermemeyi kabul ve taahhüt etmiş sayılır.

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi , BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’nin tüm markaları ve platformlarında ürün alımı, kiralanması veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ilandan.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. ilandan.com, “Portal”ları üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü motorlu araçların kiralanması, satılması, yedek parça ve diğer ekipmanların listelenmesi, yetkili servis, özel servis ve diğer araç tamircilerinin listelenmesi, araçlarla ilgili servis / satış / yedek parça ilanlarının yayınlanması ve bununla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu motorlu araçlara / hizmetlere / ürünlere ilişkin ilanlar veren KULLANICILARA belirli şart ve koşullar dâhilinde ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların motorlu araç satın almak isteyen ve listelemeleri görüntülemek isteyen KULLANICILARIN erişimine sunulmasını sağlar. Ayrıca gerçek ve tüzel kişiler tarafından emlak, özel ders, iş ilanları ve diğer ürün ve hizmetlere ilişkin ilanlar da verilebilmesine imkan sağlayan bir sitedir.

Sözleşme Tanımları

SİTE: ilandan.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi ortamdan erişimi mümkün olan internet sitesidir.

ŞİRKET : BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder.

ÜYE: BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’nce erişimi sağlanan kişi ve kurumlardan hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

KULLANICI: İnternet sitesini alışveriş yaparak veya alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.

LİNK: SİTE üzerinden bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden SİTE'ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.

İÇERİK: SİTE'de veya herhangi bir internet sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazılı ve işitsel imgelerdir.

İNTERNET SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtası ile sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek veya tüzel

kişilerle BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.

KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilendirilir.

Kullanım Koşulları

1.Bu Sitede sunulan hizmetler BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ (Mersis No:……………...)  (Bundan böyle ‘Şirket’ olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve Sitenin kanuni sahibi BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ olup, Site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ona aittir.

2.ilandan.com’ne üyelik hakkı, “üyelik formunu” eksiksiz doldurulması ve e.posta & cep telefonu doğrulaması ile aktif hale gelecektir. Bu forma aktarılan bilgilerin doğruluğunu üyelik isteğinde bulunan KULLANICI kayıtsız şartsız beyan ve taahhüt eder. Üyelik başvuru formuna bilgi girişi yaparken, bilgi formunda istenilen hususların eksiksiz ve açık bir biçimde doldurulması zorunludur.

3.KULLANICILAR, ilandan.com’e üye olmak aracılığıyla işbu SÖZLEŞME'nin tamamını okuduklarını, içeriğini tamamıyla anladıklarını ve tüm maddelerini kayıtsız şartsız kabul ettiklerini ve onayladıklarını peşinen taahhüt ederler.

4. Bu üyelik ilişkisi sanal bir ortamda oluştuğu için, kullanıcının üyelik başvurusu girdisinin tamamlaması, başvurunun da aynı düzeyde, ilandan.com tarafından kabulü ile SÖZLEŞME kabul edilmiş etmiş olur. Karşılıklı hak ve yükümlülükler başvurunun kabulü ile yürürlüğe girer.

5.ilandan.com üzerinden oluşturmuş olan kullanıcı hesabının güvenliğini sağlamak KULLANICI’nın sorumluluğundadır. 3. Şahısların kullanıcı hesabına ilişkin bilgileri değiştirmesinden veya diğer her türlü aktivitelerinden dolayı ilandan.com hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. KULLANICI, kendi kullanıcı hesabı vasıtasıyla gerçekleştirilmiş iş ve işlemlerden doğan sorumluluğunun kendisine ait olduğunu, kendi bilgisi dışında iş ve işlemlerin gerçekleştirildiğine dair def’i veya itiraz ileri süremeyeceğini ve bu şekilde yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.ilandan.com “Portal”larında, hakaret içeren, küçük düşürücü, kötü niyetli, saldırı amaçlı üçüncü şahısların haklarını ihlal edici yönde vb. şekillerde yasalara aykırı ve genel ahlak prensibine uygun olmayan bir biçimde veya siyasi, dini propaganda yapmak gibi amaçlarla kullanılamaz ve bu mahiyette ilan verilemez. Bu türde faaliyetlerden sadece ilgili eylemleri gerçekleştiren KULLANICI sorumlu olup ilandan.com söz konusu içeriği siteden kaldırma ve bu türde eylemleri gerçekleştiren KULLANICI’nın üyeliğine önceden bildirim mecburiyeti olmaksızın son verme hakkına sahiptir.

7.ilandan.com hiçbir sebep beyan etmeden istediği KULLANICILARIN üyeliklerine son verme hak ve yetkisine, ayrıca herhangi bir sebeple hizmetini ve faaliyetini sona erdirme, geçici bir süreyle askıya alma hakkına sahiptir.

8.ilandan.com’nin iptal ettiği veya üyelikleri sözleşme maddeleri gereğince veya mahkeme kararı gibi yasal talepler sonucu iptal edilen kullanıcıların üyelik bilgileri ilandan.com tarafından yasal yükümlülükler gereği saklanacaktır.

9.Üyeliği sözleşme maddeleri gereğince iptal edilen KULLANICILAR dışında, üyeliklerini kendi iradesiyle iptal eden veya donduran KULLANICILAR, ilandan.com’e ait ……………. e-posta adresine kişisel bilgileri içerecek şekilde başvurma suretiyle üyeliklerini geri alabileceklerdir.

10.ilandan.com, veri tabanına yapılabilecek saldırılar sonucu üyelik bilgilerinin kötü amaçlı kişilerin eline geçmesi ve bunların kötü niyetli olarak kullanılması, hukuka aykırı faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde doğabilecek sonuçlardan dolayı hukuki ve cezai sorumluluk kabul etmez. Bu durumlara karşı sistemimiz SSL sertifikası ile korunmaktadır.

11.İşbu kullanım koşulları, tarafından gerektiğinde değiştirilebilir. Değişiklik olması halinde bunlar Sitede yayımlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

12.Site hizmetlerinden faydalanan ve Siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerine yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

13.BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ bu Sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Hizmetlerin Kapsamı

1. İş bu Üyelik Sözleşmesi , BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’nin tüm markaları ve platformlarında ürün alımı, kiralanması veya satışı yapmak üzere yer alan tüm özel ve tüzel kişi ve kurumlar (bundan böyle KULLANICI veya KULLANICILAR olarak anılacaktır) ile ilandan.com arasında üye kayıt aşamasında yapılmıştır.

2. ilandan.com, “Portal”ları üzerinden gerçek ve tüzel kişiler tarafından ticari olsun veya olmasın her türlü motorlu araçların kiralanması, satılması, yedek parça ve diğer ekipmanların listelenmesi, yetkili servis, özel servis ve diğer araç tamircilerinin listelenmesi, araçlarla ilgili servis / satış / yedek parça ilanlarının yayınlanması ve bununla bağlantılı işlemlerin gerçekleştirilmesi amacına yönelik olarak söz konusu motorlu araçlara / hizmetlere / ürünlere ilişkin ilanlar veren KULLANICILARA belirli şart ve koşullar dâhilinde ilan listeleme ve görüntüleme seçeneklerinin sunulmasını ve bu ilanların motorlu araç satın almak isteyen ve listelemeleri görüntülemek isteyen KULLANICILARIN erişimine sunulmasını sağlar. Ayrıca gerçek ve tüzel kişiler tarafından emlak, özel ders, iş ilanları ve diğer ürün ve hizmetlere ilişkin ilanlar da verilebilmesine imkan sağlayan bir sitedir.

3.İşbu sözleşmenin konusu, ilandan.com tarafından sağlanan bu hizmetlerin KULLANICILAR tarafından yararlanılmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi, tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

4.SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından belirlenecek ve SİTE'nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gerekmektedir. Şirket, bu

özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE'de yayınlaması ile yürürlüğe koymuş kabul edilir.

5.KULLANICILAR, ilandan.com “Portal”ları içinde ürünlerini tanıtmak için kendilerine özel olarak hazırlanan sayfaları ve ön plan alanlarını kurabilirler. Bu tip hizmetleri tercih eden KULLANICILAR, bununla ilgili ayrıştırılmış ücretleri tam ve eksiksiz olarak ödemek mecburiyetindedirler.

6.Aksi belirtilmediği takdirde, ilandan.com ücretli hizmetler/servisler karşılığı alınacak ücretler Türk Lirası olarak hesaplanacak ve elektronik ödeme yöntemleri kullanılarak tahsil edilecektir. Söz konusu ücretli hizmet/servislerin KULLANICI tarafından faydalanılmaya başlaması ücretin (kredi kartı, posta çeki, kontör, banka havalesi, eft gibi vasıtalarla) tam ve eksiksiz olarak ödenmesi koşuluna bağlıdır. KULLANICILAR, ilandan.com üzerinden gerçekleştirdikleri ticaretten, alım/satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, ÖTV, vergi, pul, harç, vs. ödemeleri ilgili kurumlara yapmayı kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Genel Hükümler

1.SİTE üzerinden, Şirketin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine veya başka içeriklere link verebilir. Bu linkler KULLANICI'lara ve ÜYE'lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacı ile konmuş olup herhangi bir internet sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen internet sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtası ile erişilen internet siteleri ve içerikleri hakkında Şirketin herhangi bir sorumluluğu yoktur. Bu sitelerin kullanımından doğacak zararlar, KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin kendi sorumluluğundadır. Şirket, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

2.SİTE'yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinden işlem yapabilirler. KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin, SİTE dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her kullanıcı ve her üye, Şirket veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE'lerin SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları ve uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Şirketin doğrudan veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.İşbu SİTE'nin sahibi BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ 'dir. Bu sitede bulunan bilgileri yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınai ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar ile, sayfa düzeni ve SİTE'nin sunumu Şirketin ve Şirketin izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu SİTE'deki bilgilerin veya SİTE sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, internet sitesi, software-code'ların, html kodu ve diğer kodlar vs. ile SİTE içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vesair imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen veya tamamen kopyalanması, değiştirilmesi yayınlanması, online veya diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. KULLANICI ve ÜYE, yukarıda belirtilen ve bunlarla sınırlı olmayan SİTE yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Şirket ile doğrudan veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. KULLANICI ve ÜYE, Şirketin hizmetlerini, bilgilerini ve telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek,

paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının Şirketin hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve Şirketin yazılı izni ile mümkündür.

4.Şirket, SİTE üzerinden KULLANICI'lar ve ÜYE'ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "İnternet Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanılabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Şirket aynı zamanda, KULLANICI ve ÜYE'nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE'nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs. bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanılabilir. KULLANICI'lara ve ÜYE'lere ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır. Kişisel bilgiler ender olarak Şirket için veya onun adına davranan üçüncü taraflara veya Şirketin işi ile ilgili olanlara verilerin özgün olarak kullanım amaçlarını daha iyi işlemek ya da KULLANICI'ların ve ÜYE'lerin önerdiği amaçlara uygun olarak daha iyi hizmet verebilmek üzere verilir.

5.İşbu SİTE Kullanım Koşulları dahilinde Şirket tarafından açıkça yetki verilmesi hallerde Şirketin hizmetleri,bilgileri,telif haklarına tabi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu SİTE vasıtası ile sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6.ilandan.com, “Portal”ları üzerinden muhtemel alıcıları yanıltmaya yönelik eksik ve/veya yanlış beyanda bulunarak ilan veren ve/veya herhangi bir satın alma/satış/kiralama işlemi gerçekleştiren KULLANICILAR'ın tek taraflı olarak ve önceden bildirimde bulunmaksızın geçici ve/veya süresiz olarak üyelikten ihraç etme hakkına haizdir.

7.KULLANICILARIN, işbu sözleşmede belirtilen üyelikten çıkarılma hallerinde, üyelikten çıkarılan KULLANICI üyeliği süresince kullanmış olduğu ücretli hizmetlerin / servislerin bedelinin iadesini talep ve dava edemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8. ilandan.com, KULLANICI tarafından girilmiş ilanların etkinliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla, ilanları ve ilan arama servisini, işbirliği içinde bulunduğu 3. Parti gazeteler, web siteleri, platformlar ve mobil servislerle birlikte yürütebilir. KULLANICI, bu hususu bildiğini ve ilanının çeşitli 3. Parti yayınlarda yayınlanabilmesine açıkça muvafakat etmiştir.

Sorumluğun Sınırlandırılması

1. Şirket, SİTE'ye erişilmesi, SİTE'nin veya SİTE'deki bilgilerin ve diğer verilerin programlarının vs. kullanılması sebebi ile, sözleşmenin ihlali, haksız fiil veya başkaca nedenlere binaen, doğabilecek doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Şirket, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde, işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE'ye ya da link verilen diğer internet sitelerine erişilmesi veya SİTE'nin kullanılması ile Şirket’in, kullanım/ziyareti sonucunda, doğabilecek her türlü sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

2.KULLANICILARIN ilan vererek araç alım ve/veya satımı, araç kiralanması, araç servisleri verilmesi ve yedek parça satışını gerçekleştirebileceği sanal bir pazar niteliğinde olan ilandan.com “Portal”larında, gerek hizmetin arzı gerekse üyelerin girdileri bakımından

ilandan.com’ne hiçbir sorumluluk yüklenemez. KULLANICILAR arasındaki hiçbir işlemde, ilandan.com bizzat taraf olduğu özel anlaşmalar dışında, hiç bir hukuki ve cezai sorumluluk taşımaz.

3.Yasalar çerçevesinde korunmuş olan telif haklarına, marka haklarına ve ayrıca haksız rekabet kurallarına aykırı bir biçimde ilandan.com “Portal”ları üzerinden faaliyette bulunulması yasaktır. Bu türde faaliyetlerden doğacak sorumluluk sadece faaliyette bulunmuş olan KULLANICI’ya ait olup ilandan.com bu gibi faaliyetlerde bulunan KULLANICILARIN üyeliğini sona erdirme hakkına sahiptir.ilandan.com “Portal”ları üzerinden gerçekleşen işlemler ile ilandan.com’nin doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir bağlantısı olmamasından mütevellit, KULLANICILAR, ilandan.com “Portal”larındaki işlemlerden dolayı ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlıklar ve akabinde bu anlaşmazlıkların yaratacağı her türlü iddia, talep veya hasar beyanlarından, ilandan.com’nin sahiplerini, temsilcilerini ve/veya çalışanlarını sorumlu tutmamayı, tazminat talep etmemeyi ve üçüncü kişi ve kurumlar tarafından kendisine yöneltilecek her türlü talepten muaf tutmayı işbu SÖZLEŞME'yi onaylayarak ve ilandan.com’ne üye olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

Sözleşmenin Devri: Şirket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI ve ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

1.Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Şirket işbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar Şirket açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Şirketin herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

2.ilandan.com, KULLANICILARA sunduğu hizmet ve servislerin kesintisiz, hatasız ve güvenli bir şekilde çalışması için elinden geleni yapacaktır. ilandan.com, kendisinin kontrolü dışında, sunucu kaynaklı sebepler,teknik arızalar, mücbir sebepler gibi sebeplerle (elektrik kesintisi, donanım problemleri, altyapı sorunları, doğal afetler, vs. gibi) internet kullanımında yaşanacak aksaklıklardan sorumlu değildir.

3.ilandan.com ve KULLANICI, hukuken tamamen bağımsız taraflardır. Bu iki bağımsız taraf arasında herhangi bir iş ortaklığı ve/veya işçi/işveren ilişkisi bulunmamaktadır.

4.Kapora işlemleriniz 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunun çerçevesinde BDDK tarafından faaliyet izni verilen (iyzico) PAYU A.Ş. Aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetki: İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi"ndan kaynaklanacak ihtilafların çözümü Türk Hukuku'na tabidir ve Eskişehir Mahkemeleri Eskişehir İcra Daireleri yetkilidir. BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’nin, KULLANICI ve ÜYE'nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Tebligat: İşbu Sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, F irma’nın bilinen e.posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği e.posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

Yürürlük Ve Kabul

     İşbu "İnternet sitesi kullanım koşulları ve üyelik sözleşmesi", BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. KULLANICI' lar ve ÜYE' ler, işbu sözleşme hükümlerini SİTE'yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.