CAYMA HAKKI, İPTAL-İADE KOŞULLARI

CAYMA HAKKI, İPTAL-İADE KOŞULLARI

Sözleşme Tanımları

WEB SİTESİ : ilandan.com sitesini ifade eder.

ŞİRKET : BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’ni ifade eder.

HİZMET ALAN : BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’nce erişimi sağlanan kişi ve kurumlardan hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

HİZMET VEREN : BSB BİLİŞİM REKLAM TANITIM SAĞLIK ANONİM ŞİRKETİ’ne ait web sitesinde(ilandan.com) ilan verme yöntemiyle hizmet sunumu sağlamayı amaçlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Hizmet Alanlar için: Hizmetin Uygulanmasında Değişiklik ve İptal Kuralları

1. Hizmet Alanlar hizmet başlangıcına kadar Web Sitesi üzerinden hizmetin uygulanması konusunda değişiklik yapabilirler. İstisnai durumlarda ilandan.com da, Hizmet Alan için, alınan hizmetin uygulanması konusunda tarih değişikliği yapabilir. Tarih değişikliği herhangi bir iş için en fazla 5 defa yapılabilir.

2. Hizmet Alanlar hizmet başlangıcından 24 saat öncesine kadar hiçbir ekstra ücret ödemeden rezervasyonlarını Web Sitesi üzerinden iptal edebilirler. İstisnai durumlarda ilandan.com, Hizmet Alan için bir Hizmet Veren eşleştirmemişse, Hizmet Alan 24 saat öncesi kuralına bakılmaksızın, iptal etme hakkına sahiptir. Ancak rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kalmış ve işi kabul etmiş bir Hizmet Veren var ise Hizmet Alan rezervasyonu iptal ettiği takdirde Hizmet Bedeli’nin iadesi kesinlikle yapılmaz. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinde iptal etmek istediğinde karşısına uyarı ekranı çıkar ve iptal ettiği takdirde ne kadar ödeyeceği belirtilir. Hizmet Alan işleme devam ederek bu miktarı ödeyeceğini kabul eder. Ayrıca hizmet alandan hizmet iptal ücreti de alınır. Bu Hizmet Alanın kredi kartından çekilir. Bu hükme karşılık olarak işi kabul eden bir Hizmet Veren bulunmasına rağmen rezervasyona son 24 saat kala ilandan.com tarafından iptal edilen işlerde Hizmet Alanın yukarıdaki belirtilen Hizmet Bedeli’nin iadesini isteme, ilandan.com’un uygulamış olduğu ceza bedelini isteme veya başka bir hizmet talebi için kullanma hakkı vardır.

3. Hizmet Veren'in işi veya hizmeti yerine getirmemesi sebebiyle hem Hizmet Alan hem de ilandan.com’un mağdur olduğu durumlarda ilandan.com’un ya da Hizmet Alanın ücret ya da tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak bu gibi durumlarda Hizmet Alan’ın ücret iadesi alabilmesi için rezervasyon bitiminden itibaren 24 saat içerisinde ilandan.com’a haber vermesi gerekmektedir. Daha geç bildirilen durumlarda hizmet alındı kabul edilir ve para iadesi yapılamaz.

4. Sitedeki hizmetler kapsamına girmeyen işleri ilandan.com iptal edebilir, ya da Hizmet Alana iptal edilmesi doğrultusunda bilgilendirme yapılabilir. Bu işlerin iptal edilmesi durumunda ilandan.com’dan ücret talep edilemez.

5. İlandan.com, Hizmet Alan memnuniyetini sağlamak amacıyla bu kurallardaki şartları hafifletme, bahsedilen ücretleri almama, indirim yapma ya da bu ücretlerin iadesini yapma hakkını saklı tutar.

6. Hizmete ilişkin rezervasyonlarda iptaller, sadece Web Sitesi üzerinden yapılabilir. Mail atılarak yapılan iptaller dikkate alınmaz ve ücret iadesi yapılmaz.

 

Hizmet Verenler için: İş Kabul Etme ve İş Silme Kuralları

1. Hizmet Verenler kendilerine gönderilen iş fırsatları arasından istediklerini seçebilir ve Web Sitesi üzerinde iş fırsatını onaylayarak işi kabul ederler. İşi kabul eden bir Hizmet Veren belirtilen gün ve saatte hizmet yerinde olmayı ve hizmete başlamayı taahhüt eder. Eğer bu taahhüdünü ilandan.com’a haber vermeksizin ve mazeretsiz yerine getirmezse ilandan.com Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği fırsat sayısında azaltmaya gidebilir.

2. Hizmet Verenler işi kabul ettiklerinde Hizmet Alanın ismini, iletişim bilgilerini, Hizmet Alan’ın girdiği adres bilgilerini ve bu adresin harita üzerindeki yerini görüntüleyebilirler. Bu bilgiler gizlidir ve Hizmet Veren Hizmet Alan’ın bilgisi ve izni olmadan bu bilgiyi üçüncü şahıslarla paylaşamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz.

3. Hizmet Veren Hizmet Alan’ın sağlamış olduğu iletişim bilgilerini kullanarak ya da Web Sitesi üzerinden yazarak iletişime geçebilir. Hizmet Veren ilandan.com platformunu aradan çıkarma amaçlı Hizmet Alan’la iletişime geçemez. Eğer Hizmet Veren’in ilandan.com’u aradan çıkarmak amacıyla Hizmet Alan’la iletişime geçer ve bu tespit edilirse ilandan.com Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve uğranılan zarar kadar tazminat talebinde bulunabilir.

4. Hizmet Veren bildirim yapmak suretiyle Web Sitesi üzerinden kabul ettiği işin sayfasına girerek iş bilgilerini silebilir. Bu şekilde o işe gideceğine dair vermiş olduğu taahhüt ortadan kalkar. Ancak Hizmet Verenler bu bildirimlerini ancak rezervasyonun başlangıcından 24 saat öncesine kadar yapabilirler. Eğer Hizmet Veren rezervasyon başlangıcına 24 saatten az kaldığı takdirde kabul ettiği işi silerse ilandan.com’a bildirimini geç yapmış sayılır ve ilandan.com geç yapılan bildirimler sebebiyle Hizmet Veren’i sistemden çıkarabilir ve gönderdiği iş sayısında azaltmaya gidebilir.

5. İlandan.com, Hizmet Alandan eğer ödeme alamadıysa, o zaman Hizmet Verene de ödeme yapmama hakkına sahiptir.

6. İlandan.com, Hizmet Veren’e iş için en fazla Hizmet Alan’dan aldığı ücret kadar ödeme yapabilir. İş iptal politikası kapsamında Hizmet Alan’dan iptal ücreti alamadıysa Hizmet Veren’e de ödeme yapmama hakkına sahiptir.

 

Hizmet Bedeli İadesi / Cayma Hakkının Kullanılması

1. Hizmet Alan, hizmetin ifa edilmemiş olması ve hizmete başlanmamış olması şartıyla, Hizmet Veren ile anlaşamamaları durumunda başkaca herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet Bedeli iadesi ilgili Hizmet Veren tarafından yapılacak olup ilandan.com’dan talep edilemez. Hizmet Alan Web Sitesi üzerinden Hizmet Talebi’ni iptal ederek ilandan.com’u bu durumdan haberdar etmelidir.

2. İlandan.com, Hizmet Veren ve Hizmet Alan arasında ödeme, hizmet iptali, indirim veya ücret iadesi gibi konulara ilişkin doğabilecek anlaşmazlıklarda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir.

3. Sözleşmeden cayma hakkı hizmet başlangıç saatinden 24 saat öncesine kadar kullanılabilir. Vazgeçen taraf ilandan.com tarafından belirlenen Cayma Bedeli’ni ödeyerek cayma hakkını kullanabilir. Hizmet Alan veya Hizmet veren Web Sitesi veya mail üzerinden işi iptal ederek ilandan.com’u bu durumdan haberdar etmelidir.

4. İlandan.com yalnızca aşağıdaki hallerde ilgili ücretin iadesi için iş birliği yaptığı ödeme kuruluşuna talimat verecektir:

a) Hizmet Talebi’nin veya Anlaşmaya Varılan İş’in usulüne uygun şartlarda veya mücbir sebep hallerine dayalı olarak zorunlu iptali;

b) Hizmet Talebi’nin ilgili Hizmet Veren’e iletilememesi nedeniyle Hizmet Talebi’nin zorunlu iptali;

c) Hizmet Veren’in edimi ifa etmemesi sebebiyle veya Rezervasyon’un Hizmet Alan tarafından onaylanmasına rağmen işbu sözleşmede yazılı kurallar dahilinde Kullanıcı talebi üzerine Rezervasyon’un iptali;

d) Hizmet kapsamının Rezervasyon’la uyuşmaması nedeniyle hizmetin kısmen veya tamamen zorunlu iptali.

5. Sitemizdeki satış hizmetlerine yönelik iptal, iade cayma hakları ilgili kanun ve mevzuatlara tabidir.

6. Bedel iadesi hizmet alanın ödeme yaparken kullandığı karta, hesaba yapılır. Hizmet alan bedel iadesinin başkaca bir karta, hesaba yapılmasını talep edemez.

7. Tarafımızca yapılan bedel iade işlemi ilgili bankaya talimat verilmekle başlayacak ve bu süreçte bedel iade süresi bankanın işlemine ve bankaların politikasına bağlı olacaktır. Kredi kartı(1 ila 15 gün arası) ve banka kartına(1 ila 5 gün arası) iade süreleri farklı olup, bu farklılık banka işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Belirtilen sürelerin uzaması halinde ilgili bankayla iletişime geçilmesi gerekmektedir.

8. Online Ödeme Sistemi seçeneği dışındaki ödeme vasıtaları ile ödemesi yapılmış Hizmetlerde hizmet bedeli iadesi, Hizmet Veren tarafından doğrudan yapılmaktadır.